Aurora: Kenniscentrum voor zelfdodingspreventie
Aurora: Kenniscentrum voor zelfdodingspreventie (mobiel)

Aurora, kennisnetwerk voor Zelfdodingspreventie

Waarom Aurora? Zelfdodingspreventie is een complex en gevoelig thema. Er zijn veel bevlogen mensen die zich hiermee bezighouden en misschien nog wel meer initiatieven, boeken, films en informatiebronnen met relevante en nuttige kennis over het onderwerp. Tot nu toe was deze kennis niet uitgebreid en in brede zin in kaart gebracht. Aurora bouwt met haar kennisnetwerk bruggen tussen mensen en hun kennis over zelfdodingspreventie, om zo gezamenlijk tot nieuwe en misschien wel levensreddende inzichten te komen.

Zie je het niet meer zitten en zoek je hulp?

Hulp bij gedachten aan zelfdoding wordt telefonisch en via chat aangeboden, bijvoorbeeld door 113 Zelfmoordpreventie, MIND Korrelatie, De Luisterlijn of Zelfmoordlijn1813 (voor Belgische bezoekers).

Er is ook informatie over suïcidepreventie te vinden in onze kennisbank, voor mensen met gedachten aan zelfdoding, hun naasten (familie en/of vrienden) en nabestaanden die een dierbaar persoon hebben verloren.

Help ons nog meer kennis rondom zelfdoding te verzamelen!

Toen wij als initiatiefnemers van het kennisnetwerk Aurora besloten onze krachten te bundelen ontstond een breed netwerk. Van mensen en hun kennis, al dan niet gepubliceerd via verschillende media. Sommige mensen kenden elkaar, vele mensen niet. Maar allemaal hebben zij een gemeenschappelijk doel: het verbeteren van zelfdodingspreventie en het ondersteunen van de direct betrokkenen. We hebben nu een begin gemaakt, maar qua kennis over dit onderwerp pretenderen we zeker niet compleet te zijn. Mis je iets op onze website of heb je een tip hoe onze informatie beter of completer kan?
Draag een steentje bij!

Uitgelichte bondgenoten

Academie voor GeesteswetenschappenRogier Hulst FoundationStichting Zorg & ZelfdodingStichting Herstelproces

Expertisecentrum Traumatisch VerliesBoedies ErvaringsdeskundigenEigen Kracht Centrale