Aurora: Kenniscentrum voor zelfdodingspreventie
Aurora: Kenniscentrum voor zelfdodingspreventie (mobiel)

Aurora, kenniscentrum voor Zelfdodingspreventie

Waarom een kenniscentrum? Zelfdodingspreventie is een complex en gevoelig thema. Er zijn veel bevlogen mensen die zich hiermee bezighouden en misschien nog wel meer initiatieven, boeken, films en informatiebronnen met relevante en nuttige kennis over het onderwerp. Tot nu toe was deze kennis niet uitgebreid en in brede zin in kaart gebracht. Aurora bouwt met haar kenniscentrum bruggen tussen mensen en hun kennis over zelfdodingspreventie, om zo gezamenlijk tot nieuwe en misschien wel levensreddende inzichten te komen.

De initiatiefnemers van het kenniscentrum

Wij zijn Anne-Barbara Ankum en Antwan Wiersma. We leerden elkaar kennen in onze persoonlijke zoektocht naar bruikbare informatie rondom zelfdoding, suïcidaal gedrag en het ondersteunen van de bijbehorende hulpverlening.

Anne-Barbara Ankum

Aurora Kenniscentrum: Anne-Barbara AnkumPsycholoog, wetenschappelijk onderzoeker en nabestaande. Door een zelfdoding in haar directe omgeving die haar erg raakte, besloot Anne-Barbara zich tijdens haar studie psychologie te verdiepen in suïcidepreventie. Aansluitend volgde zij de suïcidepreventietraining voor gatekeepers, de PITSTOP-training en werkte zij als vrijwilliger bij 113 Zelfmoordpreventie. Ze heeft haar eigen Emotionele Competenties voor Hulpverleners Training (ECHT) ontwikkeld om hulpverleners te ondersteunen.

Antwan Wiersma

Aurora Kenniscentrum: Antwan WiersmaVormgever, web-bouwer en nabestaande. Na een onsuccesvol hulpverleningstraject stapte Michèle, Antwans vrouw, begin 2015 uit het leven. Sindsdien zet hij zich in om de hulp aan suïcidale mensen te verbeteren. Hij studeert geestelijke begeleiding aan de Academie voor Geesteswetenschappen en is voormalig bestuurslid van de Ivonne van de Ven Stichting, welke zich inzet voor het versterken van suïcidepreventie in Nederland en het ondersteunen van naasten en nabestaanden.

Help ons nog meer kennis rondom zelfdoding te verzamelen!

Toen wij als initiatiefnemers van het kenniscentrum Aurora besloten onze krachten te bundelen ontstond een breed netwerk. Van mensen en hun kennis, al dan niet gepubliceerd via verschillende media. Sommige mensen kenden elkaar, vele mensen niet. Maar allemaal hebben zij een gemeenschappelijk doel: het verbeteren van zelfdodingspreventie en het ondersteunen van de direct betrokkenen. We hebben nu een begin gemaakt, maar qua kennis over dit onderwerp pretenderen we zeker niet compleet te zijn. Mis je iets op onze website of heb je een tip hoe onze informatie beter of completer kan?
Draag een steentje bij!

Zoek je hulp?

Hulp bij zelfdoding bieden wij niet. Hulp bij gedachten aan zelfdoding wordt telefonisch en via chat aangeboden, bijvoorbeeld door Sensoor, 113Zelfmoordpreventie of Zelfmoordlijn1813 (voor Belgische lezers). Er is ook een schat aan informatie over suïcidepreventie te vinden in onze kennisbank, voor mensen met gedachten aan zelfdoding, hun naasten (familie en/of vrienden) en nabestaanden die een dierbaar persoon hebben verloren.