10 September: Wereld-Suïcidepreventiedag 2018

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat elk jaar ruim 800.000 mensen sterven door zelfdoding. Dit betekent dat elke 40 seconden iemand uit het leven stapt. Om deze reden wordt ieder jaar op 10 september Wereld-Suïcidepreventiedag georganiseerd om aandacht te vragen voor de preventie van zelfdoding.

Twee congressen over samenwerking

Dit jaar vinden er in Nederland maar liefst twee congressen plaats op Wereld-Suïcidepreventiedag. Aurora is door beide organisatoren gevraagd een bijdrage te leveren in de vorm van een presentatie/workshop. We zijn dan ook erg dankbaar dat we een steentje kunnen bijdragen om suïcidepreventie in Nederland naar een hoger plan te tillen.

Suïcide voorkom je samen (Leeuwarden)

Suïcide voorkom je samen

GGD Fryslân, 113 Zelfmoordpreventie en GGZ Friesland organiseren een congres dat plaatsvindt in het prachtige nieuwe Van der Valk hotel te Leeuwarden.

Vaak wordt gedacht dat het tegengaan van suïcidaal gedrag vooral het werk is voor professionals werkzaam binnen de GGZ en GGD. Maar klopt dit wel?
Er vinden zowel presentaties als workshops plaats en er is een informatiemarkt. Tijdens deze dag worden ook gatekeeperstrainingen gegeven op verschillende locaties in Friesland.

De bijdrage van Aurora:

Bijna tweeduizend doden per jaar. Het roer moet om!

De initiatiefnemers van Aurora vinden het onacceptabel dat er nog steeds zoveel mensen in levensnood moeten sterven. Wij hebben vastgesteld dat een tekort aan beschikbare informatie kan zorgen voor onzekerheden en angsten rondom het suïcidale proces.

Naasten, hulpverleners, suïcidale mensen en nabestaanden bezitten vaak een schat aan kennis rondom dit proces. Vanuit onze visie kan het delen van deze kennis waardevol bijdragen aan zelfdodingspreventie. Met als doel de suïcidale persoon passende hulp te bieden en betrokkenen te verbinden in hun helpende rol. In Leeuwarden presenteren we daarom waar Aurora voor staat en hoe wij ons steentje willen bijdragen in zowel zelfdodingspreventie als -postventie.

Aanmelden   Programma   Workshops

Samenwerken aan Suïcidepreventie (Utrecht)

Samenwerken aan Suïcidepreventie

Dit symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van “World Suïcide Prevention Day. In 2018 is het thema vanuit de internationale Associaton for Suïcide Prevention (IASP) ‘Working together to Prevent Suicide’.

Om het aantal suïcides te verminderen is er preventie op velerlei terreinen benodigd. Wat kan anders, wat moet beter? Ook zijn er veel wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van preventie en suïcidaal gedrag. Bovendien zijn naasten en ervaringsdeskundigen belangrijk: hoe denken zij en wat vinden zij nodig?

De bijdrage van Aurora:

De essentiële rol van naasten bij suïcidaliteit

Naasten kunnen een essentiële bijdrage leveren in het ondersteunen van suïcidale mensen. Het op het juiste moment ontsluiten van passende hulp en informatie is essentieel voor het hulpverleningsproces, zo weten wij uit eigen ervaring. Aurora presenteert in deze workshop de werkwijze van de Eigen Kracht Centrale. Gert Schout (senior onderzoeker, VU medisch centrum, Amsterdam) en Roosmarijn Simons-van Alphen (onderzoeker, Curiumlumc, Leiden) beschrijven de methodiek van de “Eigen Kracht Conferentie” en de impact hiervan op adolescenten met suïcidaal gedrag.

Het doel van de workshop is het zowel naasten als professionele hulpverleners handvatten te geven om tot een duurzame en effectieve samenwerking te komen in geval van levensnood. Zie voor meer informatie het onderstaande onderzoeksartikel.

Aanmelden   Programma   Onderzoeksartikel