Kennis delen en versterken via de Aurora denktank

Aurora ondersteunt het actief delen van kennis, bijvoorbeeld door het bevorderen van samenwerking tussen belanghebbenden. Naasten, hulpverleners, suïcidale mensen en nabestaanden bezitten vaak een schat aan informatie. Vanuit de visie van Aurora kan het delen van deze kennis waardevol bijdragen aan zelfdodingspreventie. Met als doel suïcidale personen passende hulp te bieden en betrokkenen te verbinden in hun helpende rol.

Het idee van de eerste denktank

Tijdens een onderzoek naar de levensvatbaarheid van een ‘minor zelfdodingspreventie’ bleek al snel dat de noodzakelijke informatie versnipperd is over verschillende mensen en competentiegebieden. Diverse bestaande trainingen en opleidingen voor hulpverleners bieden daarbij vele aanknopingspunten voor verbetering aan suïcidale personen. Het idee werd geboren voor de eerste denktank:

6 Hulpverleners, 5 nabestaanden en 3 ervaringsdeskundigen wisselen ervaringen en ideeën uit om zo samen structurele veranderingen in de educatie van hulpverleners rondom suïcidaliteit te bewerkstelligen. Welke kennis is daarvoor op welke plek nodig? En hoe brengen we deze zo praktijkgericht en efficiënt mogelijk bij de verschillende doelgroepen?

Het borgen en beschikbaar stellen van kennis

De respons van mogelijke denktank-kandidaten was zonder uitzondering enthousiast. Zelfs zó enthousiast, dat we de verantwoordelijkheid voelden en noodzaak zagen de bijdrage van onze denktank-leden te borgen. Zodat de nieuw verworven kennis en inzichten niet ergens in een la terecht zouden komen, maar daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan een betere zelfdodingspreventie. Aurora werd geboren.

Meerdere denktank-thema’s

De eerste denktank zoals hierboven omschreven kwam voort uit het idee de bestaande expertise van hulpverleners te vergroten. De zoektocht naar informatie die hieraan vooraf ging, was de basis voor onze kennisbank. Door het in de praktijk verzamelen én delen van kennis, onstond een explosief groeiend netwerk met deskundigheid in verschillende disciplines. De ideale voedingsbodem voor meerdere denktanks met de focus op zelfdodingspreventie.

Meer kennis, meer inzicht

Doordat deskundigen op verschillende gebieden samenwerken aan een specifiek thema, is de kans op het daadwerkelijk verbeteren van zelfdodingspreventie groter. Deze manier van werken stroomlijnt tegelijkertijd de vertaling van theorie naar praktijk. Zo vloeit de kennis uiteindelijk terug naar de hulpverlening en de maatschappij in bredere zin. Het aantal onderwerpen voor een specifieke denktank en het aantal deskundigen dat hieraan een bijdrage kan én wil leveren, lijkt bijna onuitputtelijk.

Van theorie naar praktijk

Aurora startte begin 2018 met haar eerste denktank-pilot: ‘Educatie voor hulpverleners rondom zelfdodingspreventie’. Gaandeweg zullen meerdere denktank-thema’s het licht zien. Enkele suggesties hiervoor zijn bijvoorbeeld ‘Protocollen rond suïcidaliteit in de GGZ’, ‘Succesvolle crisisinterventie bij levensgevaar’ en ‘Preventie in de praktijk bij kinderen en jongeren’. Wil je ook meedenken met ons over betere zelfdodingspreventie?
Word bondgenoot!