Verzamelde kennis rond zelfdodingspreventie

In onze kennisbank verzamelen we zo veel als mogelijk relevante informatie om mensen te helpen die met zelfdoding of suïcidaliteit te maken hebben. Alle onderstaande links verwijzen naar een externe website waar je meer informatie over het betreffende item kunt vinden.

Ontbreekt er informatie op deze pagina?


Wetenschap en beleid

Aurora kiest ervoor haar informatie zo laagdrempelig en toegankelijk als mogelijk te houden. Daarom kiezen we er bewust voor om wetenschappelijk onderzoek en overheidsbeleid niet op onze website te publiceren. In onze kennisbank is uiteraard wel wetenschappelijk onderbouwde vakliteratuur te vinden en in ons netwerk bevinden zich mensen die zowel op beleids- als op wetenschappelijk niveau meedenken om zelfdodingspreventie te verbeteren. Wil jij ook een steentje bijdragen?
Word bondgenoot!