Wij hanteren de term zelfdoding, niet zelfmoord

Bij Aurora hebben we bewust gekozen voor de term zelfdoding in plaats van zelfmoord. Zo houden we ook rekening met de gevoeligheid van het onderwerp voor naasten en nabestaanden. Mensen die overgaan tot (een poging tot) zelfdoding zitten vaak in een psychische fuik. Ze raken verstrikt in hun eigen wanhoop, zien geen weg meer terug en naastbetrokkenen zoals hulpverleners, familie en vrienden staan machteloos aan de zijlijn. Uit respect voor de worsteling van álle betrokkenen hanteert Aurora het begrip zelfdoding.

De alternatieven

su·ï·ci·de (de; v(m); meervoud: suïcides, suïciden) 1 zelfdoding, zelfmoord

Het Van Dale online woordenboek hanteert bovenstaande beschrijving, waarin de drie verschillende termen een synoniem van elkaar lijken te zijn. Wetenschappelijke onderzoekers en het overgrote deel aan artsen gebruiken doorgaans de neutrale term suïcide. 113Zelfmoordpreventie hanteert consequent de term zelfmoord, om zo hun doelgroep optimaal te bereiken: “Wij gebruiken het woord zelfmoord, omdat we de term gebruiken waarop we het meest worden gevonden in de zoekmachines. Onderzoek heeft uitgewezen dat hulpvragers beduidend meer zoeken op de term zelfmoord dan op suïcide of zelfdoding. We kiezen ervoor om ons taalgebruik aan te passen aan de doelgroep.”
(Bron: https://www.113.nl/i/informatie-over-113)

Respect voor breedte en diepgang

Vanuit de dagelijkse praktijk zien we het gebruik van de term ‘hulp bij zelfdoding’ voor iemand die uit het leven stapt met hulp van een arts en ‘zelfeuthanasie’ voor een zelfverkozen dood met medeweten van naasten. Dit illustreert dat situaties waarin sprake is van een doodswens niet over één kam te scheren zijn. Daarvoor is het onderwerp te complex. Daarnaast heeft de term ‘moord’ een morele veroordeling in zich die vooral voor nabestaanden kwetsend kan zijn. De term zelfdoding heeft wat ons betreft meer respect voor de breedte en diepgang van het onderwerp.

Zelfdodingspreventie gaat verder dan hulpverlening

De focus van hulpverlening ligt doorgaans bij het acute levensgevaar, dus bij de cliënt of patiënt. Een groot deel van de mensen met gedachten aan zelfdoding komt echter helemaal niet met een vorm van hulpverlening in aanraking. Ook dient preventie zaken te voorkomen, liefst lang voordat er een probleem ontstaat. In dit licht zien wij zelfdodingspreventie, als leidraad om mogelijke oorzaken van en problemen rond suïcidaliteit te onderzoeken. Actuele (en toekomstige) kennis dient daarbij op een efficiënte manier terug te vloeien in hulpverleningstrajecten.

De wanhoop waarin sommige mensen hun leven beëindigen, is meestal te vermijden. Aurora wil hier een bijdrage in leveren door hulpverleners, naasten én suïcidale mensen die informatie ter beschikking te stellen die het verschil kan maken.